Zadanie

Rodený Vígľašan Jaro počas leta sledoval Tour de France. Celkom sa mu zapáčili farebné dresy, ktoré nosili najlepší jazdci. Zaumienil si preto, že nejaký z nich získa. Keďže ale šprinty nie sú jeho silnou stránkou, povedal si, že bude Kráľom hôr. To však vyžaduje tvrdý tréning. Aby to do budúceho roka stihol, začal hneď po štátniciach.

Schytil bicykel, prilbu a vybral sa na kopec. Konštantným výkonom sa vyteperil na vrchol za 30 minút, a potom rovnakým výkonom1 zišiel dole za 15 minút. Keď prišiel domov, odometer ukazoval prejdených \(\SI{16}{\kilo\metre}\). I zamyslel sa nad tým, akej horskej kategórie bol kopec, ktorý prekonal. Na to však potrebuje poznať sklon, ktorý kvôli únave nezvláda vypočítať. Spočítajte mu ho vy!

Na teleso pohybujúce sa rýchlosťou \(v\) pôsobí proti pohybu odporová sila, ktorej veľkosť je rovná \(F=\frac{1}{2}CS\rho v^2\), kde \(C\) je koeficient odporu zohľadňujúci tvar telesa, \(S\) je čelný prierez a \(\rho\) je hustota odporového prostredia. Potrebné parametre odhadnite.


  1. aby bol konzistentný↩︎

Predpokladajme, že sa Jaro na kopec teperí konštantnou rýchlosťou (a rovnako z kopca letí dole konštantne rýchlo). Jeho výkon ostáva po celý čas taktiež konštantný, teda platí \(P = F_1v_1 = F_2v_2\). Poznáme čas výstupu \(t_1\), čas zostupu \(t_2\) a celkovú prejdenú dráhu, ktorej polovice potom budú trasy prejdené po kopci nahor a nadol. Označme si ich \(s\).

Pri jeho jazde na Jara pôsobia 3 sily: tiažová sila \(F_g\), sila, ktorú vykonáva samotný Jaro \(F\) a odporová sila vzduchu \(F_o\). Odporová sila vzduchu je \(F_o=\frac{1}{2}CS\rho v^2=kv^2\), kde \(k\) je nejaká konštanta, ktorou sa budeme zaoberať neskôr.

Obe strany Jarovho kopca
Obe strany Jarovho kopca

Začnime s výstupom nahor. Výslednica síl bude \(F_1-F_g\sin(\alpha)-F_{o1}=ma_1\). Keďže ale Jaro udržiava konštantnú rýchlosť, jeho celkové zrýchlenie bude nulové, a teda \[ F_1 = F_{o1} + F_g\sin\alpha = kv_1^2 + mg\sin\alpha. \]

Silu \(F_1\) si vieme vyjadriť cez výkon, ako \(F_1=\frac{P}{v_1}\) a keďže ide o pohyb rovnomerný, rýchlosť \(v_1\) si vyjadríme ako \(v_1 = \frac{s}{t_1}\). Zostup nadol bude podobný. Výslednica síl bude \(F_2 + F_g\sin\alpha - F_{o2} = ma_1 = 0\), takže \[ F_2 = F_{o2} + F_g\sin\alpha = kv_2^2 - mg\sin\alpha, \] pričom \(F_2 = \frac{P}{v_2}\) a \(v_2 = \frac{s}{t_2}\). Po dosadení budeme riešiť sústavu dvoch rovníc \[ \begin{aligned} \frac{P}{\frac{s}{t_1}} &= k\left(\frac{s}{t_1}\right)^2 + mg\sin\alpha, \\ \frac{P}{\frac{s}{t_2}} &= k\left(\frac{s}{t_2}\right)^2 - mg\sin\alpha. \end{aligned} \] a zistíme, že sklon kopca bude \[ \alpha = \arcsin{\frac{k\left(v_2^3 - v_1^3\right)}{2mg}}. \]

Nastal čas povenovať sa konštante \(k = \frac{1}{2}CS\rho\). \(C\) je koeficient aerodynamického odporu. Keď si Jara na bicykli aproximujeme na kváder s rozmermi \(\SI{0.6}{\metre} \times \SI{1.6}{\metre} \times \SI{0.4}{\metre}\), tak \(C \approx \num{2.1}\). \(S\) je čelný prierez telesa, v našom prípade to bude \(S=\SI{0.24}{\metre\squared}\). \(\rho\) je hustota prostredia, pre vzduch izbovej teploty \(\rho\approx\SI{1,2}{\kilo\gram\per\metre\cubed}\). Nech má Jaro \(\SI{80}{\kilo\gram}\).

Po dosadení číselných hodnôt do vzorca dostávame \(\alpha \approx \ang{6.7}\).

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.