Zadanie

Kiko rád predvádza všelijaké triky. Preto keď sa naskytla príležitosť predviesť zopár kúskov s tágom a biliardovými guľami, neváhal ani chvíľu. Zobral jednu z gúľ s polomerom \(R\) a šťuchol do nej v nejakej vertikálnej vzdialenosti od jej stredu. Guľa tak vyštartovala vpred takým spôsobom, že sa po stole vôbec nešúchala, ale od začiatku sa po stole valila. Kikovi sa takýto kúsok veľmi zapáčil. V akej vzdialenosti od stredu gule musel Kiko guľu trafiť, aby sa mu takéto niečo podarilo?

Zadanie tohoto príkladu mohlo byť pomerne ťažké interpretovať. Tento vzorák predpokladá nasledujúce:

  • medzi guľou a stolom je nulové trenie,
  • medzi guľou a tágom zas dostatočne veľké na to, aby sa tágo po guli nemohlo kĺzať
  • a tágom do gule udierame v smere rovnobežnom so stolom.

Čo sa teda stane, keď tágom šťuchneme do gule? Impulz, ktorý guľa dostala rozložme na zložku rovnobežnú s povrchom a kolmú na povrch. Sily, pôsobiace v mieste šťuchnutia budú \[ F_\perp = F \cos\alpha \qquad\text{a}\qquad F_\parallel = F \sin\alpha. \] a spôsobia zmenu hybnosti v bode dotyku \[ p_\perp =p \cos\alpha \qquad\text{a}\qquad p_\parallel = p\sin\alpha. \]

Rozklad síl pôsobiacich na guľu
Rozklad síl pôsobiacich na guľu

Aby guľa neprešmykovala, musí po šťuchnutí nastať stav, kedy lineárna rýchlosť \(v\) bude ekvivalentná uhlovej rýchlosti \(\omega\), teda \[ v=\omega R. \qquad(1)\]

Lineárnu rýchlosť \(v\) si vieme jednoducho vyjadriť z hybnosti odovzdanej impulzom. K posunu budú prispievať zložky impulzu sily v smere pohybu \[ v = \frac{p_{\perp} }{m} \cos\alpha + \frac{p_{\parallel} }{m} \sin\alpha = \frac{p}{m} \cos^2\alpha + \frac{p}{m} \sin^2\alpha = \frac{p}{m}. \qquad(2)\] K rovnakému výsledku dospejeme jednoducho aj zo zákonu zachovania hybnosti.

Uhlovú rýchlosť získame z momentu hybnosti \(L\). Z definície platí \[ L = R\times p_\parallel \] a pre veľkosť momentu hybnosti \[ \left|L\right| = I\omega. \]

Využijeme, že moment zotrvačnosti gule I je rovný \(\frac{2}{5}MR^2\) a uhlovú rýchlosť \(\omega\) vyjadríme ako \[ \omega = \frac{5p_\parallel}{2mR}=\frac{5p\sin\alpha}{2mR} \qquad(3)\]

Teraz dosadíme rovnice 2 a 3 do rovnice 1 a vyjadríme \(\alpha\) \[ \frac{p}{mR} = \frac{5p\sin\alpha}{2mR} \qquad\Rightarrow\qquad \sin\alpha=\frac{2}{5}. \]

Teda výška nad stredom gule, do ktorej musíme tágom udrieť, bude rovná \[ h = R\sin\alpha = \frac{2}{5}R. \]

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.