Zadanie

O solárnych článkoch sa vraví, že sú ekologickým zdrojom energie budúcnosti. Je to však naozaj tak? Uvažujte vodorovný solárny panel s plochou \(\SI{1}{\square\metre}\) umiestnený niekde na Slovensku. Aký je celoročný priemerný výkon tohoto článku?

Viete, že solárna konštanta je \(\SI[per-mode=symbol]{1360}{\watt\per\square\metre}\).

Solárna konštanta nám vyjadruje tok slnečnej energie prechádzajúcej cez \(\SI{1}{\metre\squared}\) za \(\SI{1}{\second}\) v strednej vzdialenosti Zeme od Slnka. Avšak keď predpokladáme, že Zem je guľatá, vo vyšších zemepisných šírkach nastane situácia, že \(\SI{1}{\metre\squared}\) plochy na povrchu Zeme nebude reprezentovať tok slnečnej energie cez \(\SI{1}{\metre\squared}\). Potrebujeme teda vypočítať zdanlivú plochu solárneho panelu z pohľadu slniečka.

Ako vidíme, zdanlivá výška panelu je \(h = \sin\alpha\). Uhol slnečných lúčov sa počas roka mení a rovnako počet hodín, kedy je slnko na oblohe, preto sa nám hodí spraviť si prieskum, ako tieto hodnoty vyzerajú. Po mesiacoch (za rok 2018) to je:

mesiac počet sln. hodín priemerný uhol sln. lúčov vykonaná práca [\(\si{\mega\joule}\)]
január 62
február 93
marec 157
apríl 214
máj 271
jún 286
júl 307
august 284
september 226
október 147
november 71
december 50

Práca článku za mesiac \(i\) je rovná \[ W_i = k \cdot h_i \cdot T_i \cdot 3600 = k \cdot \sin \alpha_i \cdot T_i \cdot 3600, \] kde \(k\) je slnečná konštanta a \(T_i\) počet slnečných hodín v danom mesiaci.

Nech \(W\) je súčet prác v jednotlivých mesiacoch. Potom priemerný ročný výkon solárneho panelu bude \[ P = \frac{W}{3600 \cdot 24 \cdot 365} \doteq \SI{251.62}{\watt}. \]

Samozrejme, mohla vám vyjsť aj trochu iná hodnota, závisí od zdroja dát, s ktorými ste pracovali.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.