Zadanie

Simon si povedal, že treba zveľaďovať nie len svoje fyzikálne, ale aj fyzické zručnosti. Keď bol naposledy v posilke, stala sa mu ale nemilá nehoda. Precvičoval tam bench press. Na nehmotnú tyč dĺžky \(L\) si naložil závažia s hmotnosťami \(m\). Ľahol si na lavičku, zdvihol tyč a spustil si ju na hrudník. Nasledovať mala fáza, v ktorej tyč so závažiami vytlačí späť nahor… no nenasledovala. Nech sa snažil, ako sa snažil, tyč zostala podopretá v strede o vrchol jeho hrudníka, ktorý sa dá aproximovať polvalcom s polomerom \(R\). Kým pribehli spolucvičiaci a tyč zodvihli, tyč na jeho hrudníku vykonávala kmitavý pohyb. Nájdite periódu malých kmitov tyče.

Simonov prikvačený hrudník
Simonov prikvačený hrudník

Pre analýzu pohybu činky na mojom hrudníku možno zvoliť niekoľko rôznych prístupov. Jedným z nich je využitie zákona zachovania energie. Energetický prístup sa v tomto príklade ukáže ako drasticky najjednoduchší, preto tu bude prezentovaný práve ten.

Energetický prístup

Ak sa nám podarí vyjadriť celkovú energiu nášho objektu v tvare \[ E = \frac{1}{2}\alpha x^2+ \frac{1}{2}\beta \dot x^2, \]

kde \(x\) je nejaká súradnica a \(\dot x\) je rýchlosť vzhľadom na túto súradnicu, vieme, že objekt vykonáva kmitavý pohyb s periódou \[ T = 2\pi\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}\text{.} \]

Simonov hrudník so zakreslenými pôsobiacimi silami
Simonov hrudník so zakreslenými pôsobiacimi silami

Jednoduché, však? Stačí vyjadriť tú energiu. S tým nám pomôže obrázok. Uhol medzi vertikálou a bodom dotyku činky s hrudníkom sme nazvali \(\phi\). Ťažisko činky je v jej strede a z obrázka ihneď vidno, že potenciálna energia je \[ U=2mg(R\phi\sin\phi-R(1-\cos\phi))\text{.} \]

A teraz kinetická. Tu využijeme vedomosť starých materí, že kinetická energia sa dá vyjadriť viacerými možnými spôsobmi, ktoré sú ekvivalentné a všetky vedú k správnemu výsledku. Napríklad sa vieme pozerať na dve závažia na činke ako dva hmotné body a brať len posuvnú energiu. Alebo ju môžme vyjadriť ako rotačnú energiu okolo ťažiska + posuvná energia ťažiska.

Tretím spôsobom je vyjadriť energiu ako čistú rotáciu okolo okamžitej osi otáčania. Tieto tri spôsoby vždy povedú k správnemu výsledku a líšia sa len jednoduchosťou použitia pre tú-ktorú konkrétnu situáciu.1 V tomto prípade je najľahší spôsob číslo tri. Okamžitá os otáčania je taká os, ktorá má v danom momente nulovú rýchlosť. V našom prípade je to bod dotyku činky s hrudníkom. A keďže uhol \(\phi\) medzi týmto bodom a vertikálou je rovnaký, ako uhol činky s horizontálou, sú rovnaké aj ich uhlové rýchlosti \(\dot\phi\). Preto je kinetická energia \[ T = \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2 = \frac{1}{2}m\left(\left(\frac{L}{2} + R\phi\right)^2 + \left(\frac{L}{2} - R\phi\right)^2\right)\dot{\phi}^2 = m\left(\frac{L^2}{4}+R^2\phi^2\right)\dot{\phi}^2. \]

No a čo teraz? Energia je v tvare aký by sme chceli neni. Sú tam nadbytočné sínusy a kosínusy a tiež je tam člen \(R^2\phi^2\dot{\phi}^2\). Sínusov a kosínusov sa zbavíme ľahko, keďže ich pre malé kmity môžeme aproximovať ako \(\sin\phi\approx\phi\) a \(\cos\phi\approx 1-\frac{\phi^2}{2}\). Ale čo tamten škaredý člen, ako sa ho zbaviť? Môžeme jednoducho povedať, že je neni? Odpoveď je áno. Prečo?

Vieme, že pri kmitavom pohybe sa periodicky energia telesa premieňa z potenciálnej na kinetickú. V maximálnej výchylke má teleso len potenciálnu a pri prechode cez rovnovážnu polohu rovnaké množstvo kinetickej. Pokiaľ sa obmedzíme len na malé výchylky, znamená to, že aj potenciálna energia v maximálnej výchylke je malá a preto je malá aj maximálna možná hodnota kinetickej energie a teda aj rýchlosti! Takže člen rádu \(\phi^2\dot{\phi}^2\) je skutočne zanedbateľný oproti členom rádu \(\phi^2\) alebo \(\dot{\phi}^2\). Ak teda využijeme spomenuté aproximácie, pre celkovú energiu dostávame \[ E \approx mgR\phi^2+m\frac{L^2}{4}\dot\phi^2 \]

a perióda je \[ T = \pi\frac{L}{\sqrt{gR}}\text{.} \]

Poznámka k energetickému prístupu

Prečo to tak funguje? Pre toto: ak napíšeme energiu do tvaru \[ E=\frac{1}{2}\alpha x^2+\frac{1}{2}\beta \dot x^2 \]

a zderivujeme podľa času obe strany rovnice, na ľavej strane zostane nula, keďže energia je v čase konštantná. A na pravej strane \[ \frac{d}{dt}\frac{1}{2}\alpha x^2=\alpha x \dot x, \frac{d}{dt}\frac{1}{2}\beta\dot x^2=\beta\dot x \ddot x\text{.} \]

Teraz \(\dot{x}\) vypadne a dostávame rovnicu harmonických kmitov \[ \alpha x+\beta\ddot x = 0, \] ktorých perióda je samozrejme \(2\pi\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}\).


  1. Preto si skúste ako cvičenie vyjadriť energiu pomocou všetkých troch spôsobov, aby ste videli, že naozaj dajú rovnaký výsledok!

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.