Zadanie

Ako malým vám určite doma hovorili, že nie je dobrý nápad točiť náhodnými dlhými alebo ťažkými vecami, lebo vám to „vyletí z ruky a niekoho s tým trafíte“. Nuž, Vladkovi to ako malému hovorievali doma tiež, ale zjavne sa výchovné taktiky minuli účinku.

Počas jednej romantickej prechádzky po parku s Katkou si našiel krásnu palicu, chytil ju za jeden koniec a okolo neho1 ju roztočil uhlovou rýchlosťou \(\omega\). Stala sa však vec nevídaná, po prejdení uhla \(\pi/2\) sa palica Vladkovi z ruky vyšmykla a pustila sa letieť priestorom. Chudák Katka sa musela veľmi rýchlo uhnúť, aby z toho nebola trafená. Skúste sa zamyslieť, ako sa palica po opustení ruky pohybovala. Odpor vzduchu ani gravitáciu neuvažujte.


  1. Teda, palica rotuje vo vodorovnom smere.

Ak označíme \(\xi\) polohu práve skúmaného kúsku vzhľadom na stred, jeho rýchlosť v laboratórnej sústave má veľkosť \(v_0(\xi) = \frac{\omega L}{2} + \omega\xi\) a smer kolmý na palicu.

Rotujúca palica
Rotujúca palica

Keď palicu pustíme, prestanú na ňu pôsobiť hocaké vonkajšie sily. V prípade, že by na každú časť tyče bola výsledná sila nulová, podľa prvého Newtonovho zákona by pokračovali priamočiarym pohybom rýchlosťou \(v_0(\xi)\). To by však vo všeobecnosti znamenalo, že kúsky tyče sa od seba začnú vzďaľovať, teda tyč by sa v takom prípade musela rozpadnúť na márne kúsky. Naša palica však ostáva aj po opustení našich rúk celá. To znamená, že i keď na tyč ako celok už žiadne sily nepôsobia, pre kúsky tyče to už neplatí.

I keď sa všetky body tyče rovnomerne priamočiaro hýbať nemôžu, jeden z nich sa priam musí. Takýmto bodom je ťažisko tyče (t. j. jej stred). Keďže na tyč nepôsobia vonkajšie sily, pohyb ťažiska bude rovnomerný a priamočiary, s rýchlosťou rovnou rýchlosti v čase vypustenia. Teda \[ v(0,t)=v_0(0)=\frac{\omega L}{2}\text{.} \]

Pretože tyč je tuhá, jej ostatné body sa od ťažiska nemôžu vzdialiť, a teda najväčšia vôľa, ktorú majú, je pohyb po kružnici okolo stredu palice. Zároveň sa však nesmú meniť ani vzdialenosti medzi ostatnými bodmi, čím získavame podmienku, že všetky body tyče krúžia okolo ťažiska rovnakou uhlovou rýchlosťou. Pozrime sa, aké majú v čase vypustenia rôzne časti palice rýchlosť. To spravíme tak, že sa na situáciu budeme pozerať z pohľadu pozorovateľa, pohybujúceho sa v momente pustenia palice rovnobežne so stredom palice a rovnakou rýchlosťou. Ten vidí, že časti palice majú takéto rýchlosti:

Uhlové rýchlosti bodov na palici
Uhlové rýchlosti bodov na palici

Ak vypočítame pre každý z bodov jeho okamžitú uhlovú rýchlosť \(\Omega(\xi) = \frac{v_0(\xi)-v_0(0)}{\xi}\), zistíme, že táto hodnota je pre všetky body rovnaká a rovná \(\omega\). Podarilo sa nám teda zistiť celý ďalší pohyb palice. Jej stred sa bude hýbať priamočiaro konštantnou rýchlosťou \(\frac{\omega L}{2}\) a palica sa bude otáčať uhlovou rýchlosťou \(\omega\) okolo stredu.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.