Zadanie

Kubo si postavil ďalší super stroj. Ten obsahoval komoru s pohyblivým piestom, v ktorej sa nachádzal ideálny jednoatómový plyn s tlakom \(p_0\), objemom \(V_0\) a teplotou \(T_0\) v~ustálenom stave. Piest je pripojený na pružinu tuhosti \(k\). Ak odstránime plyn zo stroja, tak sa piest dotýka pravej steny nádoby. Pokojová dĺžka pružiny je rovnaká ako dĺžka celej komory. Kuba by teraz zaujímalo, aká je tepelná kapacita takéhoto systému. Predpokladajte, že tepelná kapacita materiálu pružiny a stien nádoby je zanedbateľná.

Obrázok 6

Obrázok 6

HTML vzorák nie je k dispozícii.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.