Letná škola Trojstenu 2024

Na tejto stránke sa budú nachádzať všetky aktuálne informácie pre účastníkov LŠ. Ak ešte nie si účastníkom, nezabudni sa prihlásiť.

Informácie o LŠ

Programy jednotlivých častí Letnej školy nájdete tu:

Obedy

Informácie o stravovaní pribudnú tu.

Voľnočasový program

Po odbornom programe bude každý deň možnosť zúčastniť sa spoločných voľnočasových aktivít. Zvyčajne bude možný spoločný odchod z vestibulu FMFI okolo 16:30. Pre predstavu si môžeš pozrieť minuloročný program.

Tu pribudnú aktuálne informácie o voľnočasovom programe.

Informácie pre ubytovaných

Tu pribudnú informácie o ubytovaní.

Informovaný súhlas

Ak si ešte nemal/nemala 18 rokov, nezabudni na Letnú školu priniesť rodičom podpísaný informovaný súhlas. Účastníkom bude zaslaný e-mailom a tiež bude zverejnený tu.

Kontakty

Odborný program Letnej školy

Koordinačný tím

Čas poslednej úpravy: 25. január 2024 20:47