Meno R. Škola
Vedúci
Andrej Vlček Iná škola
Patrik Švančara Iná škola
Jaroslava Kokavcová GAMČA
Adam Škrlec FMFI UK
Katarína Kmeťová FMFI UK
Peter Pavel Arthur Petráš ŠpMNDaG
Dušan Kavický Iná škola
Justína Nováková GMetBA
Martin Baláž GALEJE
Katarína Nánásiová FMFI UK
Lukáš Konečný GPiešť