Meno R. Škola
Adam Škrlec 4 FMFI UK
Vedúci
Jaroslav Valovčan Iná škola
Dušan Kavický Iná škola
Jakub Bahyl FMFI UK
Martin Baláž GALEJE
Karolína Šromeková GTatPP
Natália Ružičková Iná škola
Vladislav Blšták Iná škola
Natália Tokárová Iná škola
Zuzana Magyarová Iná škola
Denisa Lampášová Iná škola
František Dráček Iná škola
Samuel Cibulka GJH